Ano ang Dapat Mong Malaman Tungkol sa Uloric (Febuxostat)

Ang Uloric (febuxostat) ay inaprubahan ng US FDA noong Pebrero 13, 2009. Ang Uloric ay ang unang bagong opsyon sa paggamot sa loob ng 40 taon para sa mga pasyente na may hyperuricemia at gota, ayon sa Takeda Pharmaceuticals North America, Inc.

Ang Uloric ay isang gamot na ginagamit para sa matagal na pamamahala ng hyperuricemia sa gout. Ang Uloric ay nagpapababa ng mga antas ng urinary acid ng serum sa pamamagitan ng pag-block sa xanthine oxidase-ang enyzme na responsable sa produksyon ng uric acid.

Ang Xanthine oxidase ay nagbababa ng hypoxanthine (isang natural na naganap na purine derivative) sa xanthine, at pagkatapos ay sa uric acid.

Paano Ipinangasiwaan ng Uloric?

Ang mga aprubadong dosis ng Uloric ay 40 mg at 80 mg upang mabigyan ng isang beses araw-araw. Ang Uloric ay isang gamot sa bibig (kinuha ng bibig). Ang inirerekomendang panimulang dosis ng Uloric ay 40 mg isang beses araw-araw. Ang isang pagtaas sa 80 mg ay inirerekomenda para sa mga pasyente na hindi nakakamit ng serum uric acid na mas mababa sa 6 mg / dL pagkatapos ng dalawang linggo sa 40 mg na dosis. Ang uloric ay maaaring makuha na may o walang pagkain at walang mga rekomendasyon na pumipigil sa paggamit ng antacids. Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis sa mga pasyente na may banayad hanggang katamtaman na pinsala sa bato o hepatic.

Pagganap sa Klinikal na Pagsubok

Sa mga klinikal na pagsubok, ang mataas na dosis na Uloric ay natagpuan na mas epektibo kaysa sa placebo o karaniwang dosis allopurinol - ang iba pang mga gamot na ginagamit upang gamutin ang hyperuricemia. Gayundin, sa isang 6-buwang yugto na pagsubok-ang porsyento ng mga pasyente ng gout, na bumaba ang kanilang mga antas ng urik acid sa mga nais na antas sa ibaba 6, ay mas mataas para sa mga kumukuha ng 80 mg kaysa para sa mga pagkuha ng 40 mg ng Uloric.

Side Effects at Babala

Ang Uloric ay hindi inirerekomenda para sa mga taong may asymptomatic hyperuricemia. Ang Uloric ay hindi dapat gamitin ng mga tao na ginagamot na may azathioprine (Imuran), mercaptopurine, at theophylline.

Batay sa tatlong randomized, kinokontrol na klinikal na pag-aaral, ang mga ugat sa paggamot sa atay , pagduduwal, arthralgia, at pantal ay ang pinaka-karaniwang mga salungat na reaksyon na nangyari sa hindi bababa sa 1% ng mga pasyente na ginagamot sa Uloric at hindi bababa sa 0.5% na mas mataas kaysa sa placebo.

Gayundin, kumpara sa allopurinol, ang Uloric ay nauugnay sa isang mas mataas na rate ng mga cardiovascular thromboembolic na mga kaganapan, ngunit walang direktang pananahilan relasyon ay nakilala. Ang mga di-normal na paggamot sa atay ay ang pinakakaraniwang salungat na reaksyon na humantong sa pagtigil ng Uloric.

Nagkaroon ng mga ulat sa postmarketing ng kabiguan ng hepatic, nakamamatay at di-nakamamatay, sa mga pasyente na ginagamot sa Uloric. Ang mga ulat ay hindi naglalaman ng sapat na data upang magtatag ng posibleng dahilan bagaman.

Ang pagtaas ng mga flare ng gout ay kadalasang nakaranas kapag nagsimula ang mga anti-hyperuricemic agent. Kabilang dito ang Uloric. Kung ang isang gout sumiklab na nauugnay sa pagsisimula ng paggamot sa Uloric ay nangyayari, ang gamot ay hindi kailangang ipagpatuloy. Upang maiwasan ang paggamot ng gout na nauugnay sa pagsisimula ng paggamot sa Uloriko, ang isang NSAID o colchicine ay maaaring kunin nang sabay-sabay. Ang pagtaas ng gout flares ay nauugnay sa pagpapababa ng mga antas ng serum uric acid na kung saan, nagiging sanhi ng paggalaw ng urate mula sa mga deposito ng tissue.

Nagkaroon ng walang mahusay na kontroladong mga pag-aaral ng Uloric sa mga buntis na kababaihan. Sa pagbubuntis, dapat lamang gamitin ang Uloric kung ang inaasahang benepisyo ay mas malaki kaysa sa posibleng panganib sa sanggol. Gayundin, hindi kilala kung ang Uloric ay excreted sa gatas ng tao.

Ang mga kababaihan sa pag-aalaga ay dapat maging maingat.

Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng Uloric sa mga batang wala pang 18 taong gulang ay hindi kilala.

Pinagmulan:

Uloric Prescribing Information. Uloric.com. Takeda Pharmaceuticals Inc. Binago Marso 2013.

Sinang-ayunan ng FDA ang ULORICĀ® (febuxostat) para sa Talamak na Pamamahala ng Hyperuricemia sa mga Pasyente na may Gout. Takeda Pharmaceuticals. Pebrero 13, 2009.