Neulasta vs. Neupogen para sa Paggamot ng Neutropenia Sa panahon ng Chemo

Mga Kalamangan at Disadvantages ng Dalawang Karaniwang Paggamot

Ang chemotherapy ay maaaring maging sanhi ng iyong puting selula ng dugo na mabibilang, na nagdudulot sa iyo ng peligro ng impeksiyon. Ang Neutropenia (isang mababang antas ng isa sa mga uri ng mga white blood cell) ay itinuturing na Neulasta o Neupogen, ngunit ano ang pagkakaiba, at paano pinili ng iyong doktor sa pagitan nila?

Pagkakaiba sa pagitan ng Neulasta at Neupogen

Ang parehong Neulasta at Neupogen ay gawa sa isang likas na protina na kilala bilang granulocyte-colony stimulating factor (o "G-CSF").

Ang Pegfilgrastim (Neulasta) ay may isang polyethylene glycol, "PEG," na idinagdag sa yunit na ito, na ginagawang mas malaki ang molekula upang mas mahaba sa iyong system kaysa sa filgrastim (Neupogen).

Gaano karaming Iniksyon bawat Chemo Cycle Kailangan Ko?

Si Neulasta ay binibigyan ng isang beses para sa bawat ikot ng chemotherapy na dosis, hindi bababa sa 24 na oras pagkatapos ng isang pagbubuhos ng chemotherapy, at wala pang 14 araw bago ang iyong susunod na pagbubuhos. Ang Neupogen ay binibigyan ng ilang mga pag-iniksiyon araw-araw hanggang ang iyong neutrophil ay mababalik sa mga normal na antas. Maaaring kailangan mo lamang ng tatlo o apat na shot ng Neupogen, o hanggang sa 10, depende sa kung gaano kahusay tumugon ang iyong system sa gamot.

Epektibo at Mga Epekto sa Gilid

Sa mga klinikal na pagsubok, ang parehong mga gamot kumpara na may kaugnayan sa:

Habang ang parehong mga gamot ay napaka-epektibo, natuklasan ng isang pag-aaral sa 2015 na ang malubhang neutropenia (isang napakababa na bilang ng neutrophil) ay mas mababa sa mga taong tinrato ni Neulasta sa chemotherapy ng kanser sa suso.

Ang mga tumatanggap ng Neulasta ay mas malamang na nangangailangan ng pagbabawas sa kanilang chemotherapy dosis o pagkaantala sa pagitan ng mga infusions.

Ang mga epekto ay halos pareho. Ang sakit sa buto ay ang pinaka-karaniwang epekto ng parehong mga gamot, nakaranas ng 31 porsiyento hanggang 26 porsiyento ng mga tao sa Neulasta at 24 porsiyento ng mga tao sa Neupogen.

Ang mga taong napaka-abala sa sakit ng buto ay maaaring pumili minsan sa Neupogen sa Neulasta para sa kadahilanang ito (kahit na ito ay mas maginhawang gamitin).

Gastos sa Iniksyon ni Neulasta at Neupogen

Ang Neulasta ay mas mahal kaysa sa Neupogen, ngunit ang bilang ng mga dosis ng Neupogen na kinakailangan ay maaaring mabawasan ang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga gastos ng mga gamot na ito. Mahalaga rin na tandaan ang gastos ng pagpapaospital para sa malubhang neutropenia (at kasunod na panganib ng mga impeksyon) na mas karaniwan sa mga tumatanggap ng Neupogen.

Sakop ba ng Seguro ang Gastos?

Hindi lahat ng plano sa segurong pangkalusugan na nag-aalok ng mga benepisyo sa iniresetang gamot ay sasakupin ang halaga ni Neulasta. Bago mo simulan ang chemotherapy, tanungin ang iyong oncologist kung maaaring kailangan mo si Neupogen o Neulasta. Maaari kang hilingin na mag-sign ng isang form na obligado sa iyo upang masakop ang halaga ng mga gamot na ito kung hindi babayaran ng iyong seguro para dito.

Kung hindi mo alam kung saklaw ng iyong seguro si Neupogen o Neulasta, tawagan ang kumpanya bago mo simulan ang chemotherapy upang malaman ang kanilang patakaran sa coverage. Sila ay maaaring makatulong sa gastos ng Neupogen, ngunit hindi Neulasta. Maaari ka pa ring makatanggap ng paggamot, ngunit maaaring kailangan mong manatili sa Neupogen (mas maraming injection) kung hindi saklawin ng iyong seguro si Neulasta. Kung ang iyong oncologist ay nararamdaman na ang isang gamot ay maaaring gumana nang mas mahusay kaysa sa iba na hindi saklaw, maaaring siya ay handa na makipagtulungan sa iyong kompanya ng seguro upang ayusin ang pagsakop. Mahalaga na maging iyong tagapagtaguyod sa iyong pangangalaga sa kanser . Magtanong, at magtanong muli kung kinakailangan.

Minsan ang isang tagapagtaguyod ng pasyente ay maaaring makatulong sa iyo na malutas ang mga problema kung dapat silang lumabas.

Paano Ginawa ang Desisyon na Ito?

Ang desisyon na gamitin ang Neulasta o Neupogen ay hinihimok ng medikal na pangangailangan. Ang mga gamot na ito ay hindi lamang "icing sa cake" o isang maliit na dagdag na bagay; kapag mayroon kang neutropenia, dapat kang gamutin para dito. Hilingin sa iyong doktor na tulungan ang tagapagtaguyod para sa iyo kung ang iyong kompanya ng seguro ay hindi sumasang-ayon upang masakop ang anumang gamot na kailangan mo.

Lingguhang Chemotherapy at Neupogen

Kung ikaw ay nagkakaroon ng lingguhang, mababang dosis na chemotherapy, si Neulasta ay hindi isang opsyon. Dahil si Neulasta ay dapat bigyan ng 24 na oras pagkatapos ng chemo at 14 na araw bago ang susunod na ikot, hindi ito gagana sa lingguhang pag-inom. Ang Neupogen ay gagana nang maayos sa lingguhang chemo dahil ito ay mabilis na nililimas ang iyong system at maaaring ibigay nang madalas hangga't kailangan mo ito sa pagitan ng mga chemo cycle.

I-save sa Administrative, Copayments, at Transportation Costs

Kung nagkakaroon ka ng lingguhang chemo at kailangan ng madalas na mga shot ng Neupogen, maaari mong i-save sa maraming paraan. Tanungin ang iyong nars kung maaari mong kunin ang mga pag-shot ni Neupogen sa bahay, at kung kaya, sanayin mo sila o isang miyembro ng pamilya sa wastong paraan upang ibigay ang iniksiyon.

Siguraduhin na maingat na sundin ang mga tagubilin para sa imbakan, paghahanda, at iniksyon. I-save ito sa iyo ng mga gastos sa pangangasiwa, pati na rin ang mga copayment para sa bawat pagbisita sa opisina, at mga gastos sa transportasyon na may kaugnayan sa bawat pagbaril. Kailangan mong bisitahin ang iyong klinika para sa isang regular na CBC, upang suriin ang iyong mga bilang ng dugo , na may espesyal na pansin sa iyong mga antas ng neutrophil .

Pag-iwas sa Impeksyon

Mahalaga na tandaan na, kahit na natatanggap mo si Neulasta o Neuopogen, maaari ka pa ring maging mas mataas na peligro ng impeksiyon. Maaaring mabawasan ng kemoterapiya ang bilang ng mga puting selula ng dugo sa iyong dugo (ang layunin ng paggamit ng mga gamot na ito), ngunit ang mga puting selula ng dugo na naroroon ay maaaring hindi gumana pati na rin ang normal na mga selyula ng dugo. Ang pag-aaral kung paano mabawasan ang iyong panganib ng impeksiyon sa panahon ng chemotherapy ay mahalaga habang maraming mga tao ang walang kamalayan ng ilan sa mga simpleng bagay na maaari nilang gawin upang mas mababa ang kanilang panganib.

Pang-ilalim sa Neulasta o Neupogen

Ang parehong Neulasta at Neupogen ay maaaring makabuluhang bawasan ang iyong panganib ng impeksiyon sa panahon ng chemotherapy, at ang mga gamot na ito ngayon ay nagpapahintulot sa mga tao na makatanggap ng mas mataas na dosis (at mas epektibo) ng mga bawal na gamot kaysa sa dati nang posible. Mayroong ilang mga pagkakaiba, kabilang ang isang mas mataas na antas ng malubhang neutropenia sa Neupogen (hindi bababa sa mga taong may kanser sa suso) at isang mas malaking saklaw ng sakit sa buto sa Neulasta.

> Pinagmulan:

> Brett Hauber, A., Mange, B., Presyo, M. et al. Opsyon sa Administrasyon para sa Pegfilgrastim Prophylaxis: Mga Kagustuhan sa Pasyente at Doktor Mula sa isang Cross-Sectional Survey. Suportang Pangangalaga sa Kanser . 2018. 26 (1): 251-260.

> Kourlaba, G., Dimopoulos, M., Pectasides, D. et al. Paghahambing ng Filgrastim at Pegfilgrastim upang Pigilan ang Neutropenia at Panatilihin ang Intensity ng Dosis ng Adjuvant Chemotherapy sa mga Pasyente na may Kanser sa Dibdib. Suportang Pangangalaga sa Kanser . 2015. 23 (7): 2045-51.