Pangkalahatang Impormasyon Tungkol sa Lipitor (Atorvastatin)

Ang lipitor (atorvastatin) ay isang gamot na nagpapababa ng cholesterol na nabibilang sa klase ng mga gamot ng statin . Ito ay ginagamit upang gamutin ang mataas na kabuuang antas ng kolesterol, LDL kolesterol, triglyceride, at apolipoprotein B na antas sa mga indibidwal na diagnosed na may pangunahing hyperlipidemia o mixed dyslipidemia sa mga kaso kung saan ang diyeta, mga pagbabago sa pamumuhay, o iba pang mga gamot ay hindi ganap na pagpapababa ng mga antas ng lipid.

Bukod pa rito, ginagamit ang Lipitor upang mabawasan ang panganib na magkaroon ng atake sa puso at stroke sa mga indibidwal na may o walang cardiovascular disease at sa mga indibidwal na may angina o uri ng diabetes na may ilang mga cardiovascular risk factor.

Ang Lipitor ay isa sa mas malakas na statins sa merkado. Ang mga pangunahing pag-aaral na sinusuri ang epekto ng Lipitor sa mga antas ng lipid ay nagpapakita na ang Lipitor 10 mg na kinuha araw-araw ay maaaring:

Ang Lipitor ay ipinakita din sa mga pag-aaral upang mapababa ang iyong panganib na maranasan ang mga pangunahing cardiovascular na mga kaganapan sa pamamagitan ng hanggang 37% kumpara sa placebo.

Ang Lipitor ay inaprubahan para gamitin sa Estados Unidos ng Food and Drug Administration (FDA) noong Disyembre ng 1996.

Paano Gumagana ang Lipitor?

Gumagana ang Lipitor sa pagharang - 3-hydroxy-3methylglutaryl coenzyme A (HMG CoA) reductase - isang enzyme sa katawan na gumaganap ng mahalagang papel sa paggawa ng kolesterol sa atay.

Ang pagkilos na ito pagkatapos ay binabawasan ang halaga ng kolesterol sa katawan.

Paano Dapat Gawin ang Lipitor?

Ang Lipitor ay magagamit sa isang tablet form at maaaring kunin nang mayroon o walang pagkain isang beses sa isang araw, ayon sa itinuturo ng iyong healthcare provider. Kahit na ang mga dosis ay magagamit mula sa 10 hanggang 80 mg, ang iyong healthcare provider ay maaaring magsimula sa iyo sa isang mas mababang dosis at dahan-dahan mapataas ang iyong dosis, batay sa iyong mga antas ng LDL at ang iyong tugon sa gamot.

Ang Lipitor ay dapat na kinuha kasabay ng isang pagkain upang babaan ang iyong kolesterol at triglycerides. Ang Lipitor ay karaniwang inireseta kapag ang mga pagbabago sa pamumuhay o iba pang mga gamot ay hindi epektibong pagpapababa ng iyong mga lipid.

Dapat mong tiyakin na dumalo ka sa mga appointment ng iyong tagapangalaga ng kalusugan nang regular dahil siya o siya ay kailangang subaybayan ang iyong mga antas ng lipid, pati na rin ang iba pang mga parameter, habang kinukuha mo ang gamot na ito.

Sino ang Hindi Dapat Kumuha ng Lipitor?

Kung mayroon kang isa sa mga kondisyong medikal na nakalista sa ibaba, hindi ka dapat tumagal ng Lipitor. Sa mga kasong ito, maaaring ilagay ka ng iyong healthcare provider sa ibang paggamot upang babaan ang iyong mga lipid:

Anong Kundisyon ang Kinakailangang Ma-Monitor habang Nakakakuha ng Lipitor?

Kung ikaw ay kumukuha ng Lipitor, maaaring kailanganin ng iyong healthcare provider na masubaybayan ka nang mas malapit kung mayroon kang ilang mga medikal na kondisyon na maaaring pinalala sa pamamagitan ng pagkuha ng gamot. Kung mayroon kang anumang mga sumusunod na kondisyon sa ibaba, maaaring magpasya ang iyong healthcare provider na magsimula sa iyo sa Lipitor sa isang mas mababang dosis, at kakailanganin mong subaybayan ka upang matukoy kung o hindi ang pagkuha ng Lipitor ay potensyal na mapinsala sa iyo. Kasama sa mga kondisyong medikal na ito ang:

Ano ang Mga Uri ng Epekto sa Gilid Ang Lipitor ba ay Nagdudulot?

Ang pinaka-karaniwang mga epekto ay kasama ang pagduduwal, pagtatae, kalamnan sakit, at nadagdagan atay enzymes. Ang iba pang mga side effect, kabilang ang pagtatae, nasopharyngitis, at joint pain, ay nabanggit din sa pag-aaral. Kung nakakaranas ka ng anumang mga side effect mula sa pagkuha ng Lipitor na maging matagal o nakapapagod, dapat mong ipaalam ang iyong healthcare provider alam.

Tulad ng ibang mga statin, isang bihirang epekto - rhabdomyolysis - ay maaari ding mangyari sa mga indibidwal na kumukuha ng Lipitor. Ang mga sintomas ng rhabdomyolysis ay kinabibilangan ng kalamnan sa sakit at kahinaan, pati na rin ang kulay na ihi ng soda. Ang iyong panganib na maranasan ang mga epekto na ito ay maaaring mangyari kung ikaw ay nagsasagawa ng iba pang mga gamot, nadagdagan na edad, at iba pang kondisyong medikal. Kung nakakaranas ka ng anumang sintomas ng rhabdomyolysis, dapat mong agad na ipaalam ang iyong healthcare provider.

Mayroon bang anumang mga gamot na maaaring makipag-ugnayan sa Lipitor?

Ang mga sumusunod na gamot ay maaaring makipag-ugnayan sa Lipitor, pagdaragdag ng posibilidad na makaranas ng mga epekto (lalo na ang myopathy). Sa pagbubukod ng mga gamot sa pagbaba ng cholesterol na nakalista sa ibaba, ang mga gamot na ito ay maaaring mapataas ang mga antas ng Lipitor sa iyong katawan.

Hindi ito isang kumpletong listahan. Dapat mong ipaalam sa iyong healthcare provider ang lahat ng mga gamot - kabilang ang mga herbal na gamot at mga over-the-counter na gamot - na iyong ginagawa habang kinukuha ang Lipitor. Makakatulong ito sa iyong tagapangalaga ng kalusugan na subaybayan ka para sa posibleng mga pakikipag-ugnayan sa gamot habang kinukuha ang gamot. Kung kinakailangan mong kunin ang isa sa mga gamot na nakalista sa itaas, maaaring kailanganin ng iyong healthcare provider na ayusin ang iyong dosis, masubaybayan ka nang mas malapit para sa mga epekto, o pigilan ang isa sa mga gamot.

Ang Bottom Line

Ang Lipitor ay isa sa mga pinaka-popular na gamot na nagpapababa ng lipid sa Estados Unidos - hindi lamang dahil sa kanyang kakayahan na positibong makaapekto sa lahat ng aspeto ng iyong lipid profile kundi dahil sa kakayahang mabawasan ang iyong panganib na makaranas ng cardiovascular event - tulad ng puso atake o stroke. Dahil sa mga potensyal na isyu sa iba pang mga medikal na kondisyon at mga pakikipag-ugnayan sa bawal na gamot, dapat mong tiyakin na dumalo ka sa lahat ng appointment sa healthcare provider upang masubaybayan ka niya para sa mga potensyal na isyu habang kumukuha ng Lipitor.

Pinagmulan:

Lipitor [pakete insert]. Pfizer: New York, New York. 3.2015.

Micromedex 2.0. Truven Health Analytics, Inc. Greenwood Village, CO. Magagamit sa: http://www.micromedexsolutions.com. Na-access noong Pebrero 10, 2016