Determinadong Paano Kumukuha ang mga Subsidyo sa Seguro sa Kalusugan ng ACA

Ang pagiging karapat-dapat ng subsidy ay kadalasang nakabatay sa kita, ngunit maaari itong kumplikado

Ang mga premium tax credits-kilala rin bilang subsidies-ay isang pangunahing bahagi ng "abot-kayang" bahagi ng Affordable Care Act. Sa karamihan ng bahagi, magagamit ang mga ito sa mga pamilyang mababa at gitnang-kita na bumili ng kanilang sariling segurong pangkalusugan, at sinisiguro nila na ang mga premium ay nasa loob ng hanay na itinuturing na abot-kayang.

Ngunit sa katotohanan, ito ay medyo mas kumplikado kaysa sa na.

Maaari mong gamitin ang isang pangkalahatang calculator ng subsidy o ang calculator ng subsidy na magagamit sa Healthcare.gov o palitan ng site ng iyong estado, ngunit palaging may mga katanungan tungkol sa kung sino ang karapat-dapat at sino ang hindi, at kung paano ang mga calculators ng subsidy ay nakabuo ng kanilang mga resulta.

Pagiging Karapat-dapat sa Higit na Kita

Bagaman ang kita ang pangunahing dahilan sa pagtukoy ng pagiging karapat-dapat, may iba pang mga bagay na isinasaalang-alang. Dapat kang maging legal na naroroon sa US upang bumili ng coverage sa pamamagitan ng exchange-subsidized o hindi.

At upang maging kuwalipikado para sa isang tulong na salapi, hindi ka maaaring magkaroon ng access sa isang planong pangkalusugan na inisponsor ng tagapag-empleyo na nagbibigay ng pinakamaliit na halaga at itinuturing na abot-kaya. Sa 2016, ang "abot-kayang" ay tinukoy bilang pagsakop na hindi nagkakahalaga ng higit sa 9.66 porsiyento ng kita ng sambahayan (ito ay dagdagan nang bahagya, hanggang 9.69 porsiyento, sa 2017).

Ngunit mahalaga na maunawaan na ang pagsusulit sa affordability na ito ay nalalapat lamang sa premium ng empleyado.

Kung ang saklaw ng pamilya ay makukuha sa pamamagitan ng plano ng tagapag-empleyo na inisponsor, ang premium na payroll na ibabawas para sa buong pamilya ay HINDI isinasaalang-alang kapag tinutukoy kung ang plano ng sponsor na pinag-aaralan o hindi.

Kaya kung ang premium ng empleyado ay mas mababa sa 9.66 porsyento ng kita, at kung ang plano ng tagapag-empleyo ay magagamit sa ibang miyembro ng pamilya, ang buong pamilya ay itinuturing na may access sa "abot-kayang" na inisponsor na pangangalagang pangkalusugan ng employer (at sa gayon wala sa kanila ay karapat-dapat para sa mga subsidyo sa palitan), sa kabila ng katotohanan na ang premium para sa buong pamilya ay maaaring maging mas mataas sa 9.66 porsyento ng kita.

Ang Lower Threshold para sa mga Subsidyo ay nagbabago sa pamamagitan ng Estado

Kapag isinulat ang ACA, ang plano ay para sa Medicaid pagiging karapat-dapat sa bawat estado upang mapataas hanggang 138 porsiyento ng antas ng kahirapan simula sa 2014, at para sa mga premium subsidies upang magsimula sa threshold na iyon at pahabain ang hanggang 400 porsiyento ng antas ng kahirapan. Mahalaga, ang bawat isa na may mga kita mula sa zero hanggang 400 na porsiyento ng antas ng kahirapan ay may access sa abot-kayang pagsakop sa kalusugan.

Ngunit nang pinasiyahan ng Korte Suprema noong 2012 na maaaring hindi sumali ang mga estado sa pagpapalawak ng Medicaid, naging sanhi ito ng mga problema. Walang probisyon sa ACA na pahabain ang mga subsidyo sa ibaba 100 porsiyento ng antas ng kahirapan, at gayon pa man ang kaso (sa tuwina, ito ay mahalagang pagbalangkas ng glitch na nagpapahintulot sa mas mababang threshold para sa pagiging karapat-dapat ng subsidy na 100 porsiyento ng kahirapan-sa halip na 138% ng mga kahirapan sa estado na sa wakas ay hindi lumawak Medicaid).

Bilang ng Hulyo 2016, mayroong 19 na estado kung saan ang pagpapalawak ng Medicaid ay hindi pa naapektuhan. Naging epektibo ang pagpapalawak sa Louisiana noong Hunyo 2016, ngunit sa kabilang banda, mukhang mukhang pareho pa rin ang pagtaas ng mapa ng coverage sa katapusan ng 2015.

Ang Wisconsin ay nagkakaloob ng Medicaid coverage sa lahat ng may kinikita hanggang sa 100 porsiyento ng kahirapan, ngunit sa iba pang mga 18 na estado, mayroong isang puwang sa saklaw para sa mga may sapat na gulang na mas mababa sa antas ng kahirapan-kwalipikado lamang sila sa Medicaid kung karapat-dapat sila batay sa umiiral na estado , sa pangkalahatan ay napakahigpit, mga patnubay, at hindi sila kwalipikado para sa mga subsidyong premium kung ang kita ng kanilang sambahayan ay mas mababa sa antas ng kahirapan.

Sa mga estado kung saan ang Medicaid ay hindi pa pinalawak , nagsisimula ang pagiging karapat-dapat sa subsidy ng premium sa antas ng kahirapan. Sa 2016, iyon ay $ 11,880 para sa isang indibidwal at $ 24,300 para sa isang pamilya na apat. Ang mga taong mas mababa sa antas ng kita na ito ay madalas na walang makatotohanang access sa coverage sa lahat.

Sa mga estado kung saan ang Medicaid ay pinalawak , ang pagiging karapat-dapat sa premium na subsidy ay nagsisimula sa mga kita sa itaas 138 porsiyento ng antas ng kahirapan. Sa 2016, iyon ay $ 16,394 para sa isang indibidwal at $ 33,534 para sa isang pamilya ng apat. Ang mga taong may kita sa ibaba ng antas na ito ay karapat-dapat para sa Medicaid.

Alin ang Mga Alituntunin ng Kahirapan sa Taon na Ginagamit Mo?

Ang isa pang aspeto ng pagkalkula na maaaring nakalilito ay ang pagtukoy kung aling mga alituntunin sa antas ng kahirapan ang dapat gamitin.

Bawat taon, ina-update ng pederal na pamahalaan ang mga alituntunin sa antas ng kahirapan sa katapusan ng Enero. Mahalagang tandaan na mayroong tatlong magkakaibang mga talahanayan: isa para sa DC at 48 magkadikit na mga estado, isa pang para sa Alaska, at isang pangatlong para sa Hawaii (kaya ang pagiging karapat-dapat sa subsidy sa Hawaii at Alaska ay umaabot sa mas mataas na kinikita kaysa sa natitirang bahagi ng bansa , at ang pagiging karapat-dapat ng Medicaid ay umaabot din sa isang mas mataas na antas sa mga estado na iyon, pareho ang pinalawak na Medicaid).

Sa sandaling lumabas ang mga bagong alituntunin sa antas ng kahirapan, ginagamit ito para sa natitirang bahagi ng taon-at hanggang sa inilabas ang mga alituntunin sa susunod na taon-upang matukoy ang pagiging karapat-dapat ng Medicaid at CHIP.

Ngunit para sa pagiging karapat-dapat sa premium na subsidyo, hindi namin sinimulan ang paggamit ng mga bagong alituntunin sa antas ng kahirapan hanggang sa magsimula ang pagbukas ng pagpapatala sa pagkahulog. Sa halip, patuloy naming ginagamit ang mga alituntunin sa antas ng kahirapan na nakalaan kapag ang bukas na pagpapatala para sa kasalukuyang taon ay nagsimula. Halimbawa, ang mga plano na may 2016 epektibong mga petsa ay magagamit para sa pagbili kapag nagsimula ang bukas na pagpapatala sa Nobyembre 1, 2015. Sa puntong iyon, ang kasalukuyang mga alituntunin sa antas ng kahirapan ay para sa 2015. Kaya patuloy itong ginagamit upang matukoy ang pagiging karapat-dapat ng subsidy para sa lahat ng mga plano 2016 epektibong mga petsa.

Iyon ay nangangahulugang kung nagpapatala ka sa isang plano na may 2016 na petsa ng pagiging epektibo bilang resulta ng isang kwalipikadong kaganapan , ang iyong pagiging karapat-dapat ng subsidyo ay nakasalalay sa kung paano ang iyong kita kumpara sa mga 2015 na mga antas ng kahirapan sa antas ng kahirapan (ibig sabihin, ang subsidies ay hindi magagamit para sa isang pamilya na tatlo kung ang kanilang kita ay lumalampas sa $ 80,360, na 400 porsiyento ng antas ng kahirapan sa 2015).

Sa sandaling magsimula ang bukas na pagpapatala sa taglagas ng 2016 para sa mga plano na epektibo sa 2017 , ang mga palitan ay magpapalit sa mga alituntunin sa antas ng kahirapan 2016 na inilabas sa huli ng Enero 2016. Ngunit sa Nobyembre, ang pagpapatala ay magagamit pa rin sa isang petsa ng epektong Disyembre 2016 para sa mga tao na nagpapatala dahil sa isang kwalipikadong kaganapan. Para sa kanila, ang mga numero ng antas ng kahirapan 2015 ay mag-aplay pa rin.

Ang Upper-Income Threshold ay Depende sa Magkano ang Iyong Gastos sa Plano

Ang mga subsidyo sa premium ay theoretically magagamit sa mga enrollees na may kita hanggang sa 400 porsiyento ng antas ng kahirapan. Ngunit iyon ay hindi nangangahulugan na ang lahat ng mga nagpapatala sa mga kita hanggang sa threshold na iyon ay talagang kwalipikado para sa mga subsidyong premium.

Iyon ay dahil ang mga premium na subsidyo ay idinisenyo upang panatilihin ang gastos ng plano ng pangalawang pinakamababang gastos sa o sa ibaba ng isang paunang natukoy na porsyento ng kita ng bawat aplikante (ang porsyento ay nag-iiba depende sa inyong kinikita), sa pag-aakala na ang kanilang kita ay hindi hihigit sa 400 porsiyento ng antas ng kahirapan.

Subalit kung ang unsubsidized premium ng pangalawang pinakamababang halaga ng plano ng Silver na magagamit sa iyo ay mas mababa kaysa sa paunang natukoy na porsyento ng iyong kita, walang subsidy ang kinakailangan. Ang sitwasyong ito ay partikular na malamang na mangyayari kapag ang mga tao ay nakatira sa mga lugar na may mas mababang gastos sa segurong pangkalusugan, at para sa mas batang mga aplikante. Kaya hindi pangkaraniwan para sa mga kabataan na makita na hindi sila kwalipikado para sa mga subsidyong premium kahit na ang mga kita na mababa sa 400 porsyento ng antas ng kahirapan.

Ang Lahat ng mga Subsidies ay Dapat na magkasundo Kapag File mo ang iyong Tax Return

Ang mga subsidyo sa premium ay kilala rin bilang advance premium tax credits (APTC). Iyan ay dahil ang subsidyo ay talagang isang kredito sa buwis, at kung binabayaran ito sa iyong health insurance carrier bawat buwan upang babaan ang halaga na kailangan mong bayaran sa mga premium, binabayaran ito nang maaga, sa halip na sa oras ng pag-buwis ng buwis.

Karaniwan ang mga kredito sa buwis ay hindi maaaring ma-claim hanggang sa ma-file mo ang iyong mga buwis pagkatapos ng katapusan ng taon, ngunit hindi iyon gagana nang mabuti sa kasong ito dahil maraming tao ang makakahanap ng kanilang mga buwanang premium na hindi na maaring bayaran nang wala ang APTC.

Kung ang isang APTC ay binayaran para sa iyo sa taong ito, ikaw-at ang IRS-ay makakatanggap ng Form 1095-A mula sa exchange sa Enero. Gagamitin mo ang impormasyon sa form na iyon upang i- reconcile ang iyong APTC sa premium tax credit na kung saan ikaw ay talagang may karapatan, sa sandaling ang iyong kita ay tinatapos para sa taon.

Pinagmulan:

Kagawaran ng Kalusugan at Mga Serbisyong Pantao, Tanggapan ng Assistant Kalihim para sa Pagpaplano at Pagsusuri, Mga Alituntunin ng Kahirapan bilang ng 1/25/2016.

Internal Revenue Service, Revenue Procedure 2014-62 .

Internal Revenue Service, Revenue Procedure 2016-24 .