Gumawa ng Makinis na Paglipat sa Isang Bagong Doktor

Mayroong dalawang aspeto sa pagbabago ng mga doktor: umaalis sa isang doktor, at paghahanap at nakakakita ng bago. Sa sandaling nakapagpasya ka na may mga wastong dahilan para sa pagbabago ng mga doktor , nais mong tiyakin na gawin ito sa tamang paraan. Kung wala ka, maaari kang mag-iwan sa lamig pagdating sa paghahanap ng isang bagong provider upang matugunan ang iyong mga pangangailangan.

Bago ka Umalis sa Doktor Na Mayroon Ka na

Upang maayos na lumipat ang iyong lumang doktor sa iyong bagong doktor, gusto mong gawin ang mga sumusunod:

Kailangan Ninyong Sabihin sa Iyong Kasalukuyang Doktor Kung Bakit Aalis Ka?

Hindi, wala ka. Ngunit kung ikaw ay umalis dahil wala kang isang pagpipilian, pagkatapos ay hindi ito dapat maging mahirap na gawin ito.

Mabuti para sa iyong doktor na malaman na hindi ka nag-iiwan dahil sa ilang problema na dulot nito.

Sa kabilang banda, kung ikaw ay umalis dahil pinili mo, at ang iyong mga kadahilanan isama ang ilang mga problema na iyong naranasan sa iyong doktor, iyon ay magiging mahalagang impormasyon para sa iyong doktor na magkaroon rin. Hindi madali, ngunit kung mayroon ka nito sa iyo upang gawin ito, ibahagi ang iyong mga dahilan sa doktor. Maaari mong gawin ito nang may paggalang at magalang. Magsalita nang direkta sa doktor, o magsulat ng isang liham o punuin ang isang form upang ipadala ang iyong doktor na kumukuha ng kanyang mga dahilan. Maaari mong makita na ito ay cathartic, at ang paggawa nito ay makakatulong sa doktor ayusin ang kanyang pagsasanay at mga pasyente sa hinaharap upang maging mas mahusay na nagsilbi. Maaari mo ring malaman na ang suliranin na nakikita mo ay simpleng hindi pagkakaunawaan.

Pagbisita sa Iyong Bagong Doktor

Sa pag-aakala na nagawa mo na ang iyong angkop na pagsusumikap, at natagpuan mo si Dr. Kanan bilang isang kapalit para sa doktor na iyong iniiwan, may ilang mga hakbang na dapat gawin upang matiyak ang pag-unlad ng tamang kaugnayan sa iyong bagong doktor .

Sa sandaling nagsimula kang magtrabaho sa iyong bagong doktor, tandaan na kailangan mong mamuhunan ng mas maraming relasyon sa iyong bagong doktor. Ang iyong doktor ay maaaring ang tao na dapat ayusin ang iyong mga problema sa kalusugan - ngunit nasa sa amin ang mga pasyente upang matiyak na gumagawa kami ng mga malusog na pagpipilian sa buhay at sumusunod sa kanilang mga tagubilin kapag may mga problema na lumitaw.