Mga Dahilan Kung Bakit Maaaring Tumanggi ang Iyong Doktor

Kung Bakit Maaaring Itanggi Ang Iyong Doktor

Mayroong ilang mga kadahilanan kung bakit ang mga doktor ay maaaring hindi nais na gamutin ang isang partikular na pasyente. Ang ilan ay batay sa pag-uugali ng pasyente, habang ang ilan ay batay sa biases ng doktor. Sila ay madalas na nagreresulta sa pagtanggi ng pangangalagang medikal - pagtanggi sa isang pasyente at hindi nagbibigay ng pag-aalaga na kailangan ng pasyente.

Ang mga sumusunod na reklamo ay binanggit sa isang impormal na survey sa higit sa tatlong dosenang mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan:

Kabilang sa grupo ng mga propesyonal na sumagot sa tanong na ito, ang mga karagdagang problema sa kalusugan ng isip ay binanggit, ngunit binigyang diin nila ang mga bihirang.

Bottom Line

Dapat malaman ng mga pasyente ang mga dahilan na maaaring tanggihan ng doktor ang pangangalaga na hinahanap nila. Ang kamalayan ng ating sariling pag-uugali ay tumutulong sa atin na gawin ang mga unang hakbang patungo sa pag- aayos ng kaugnayan sa ating mga doktor at pagbibigay sa atin ng mas mahusay na pagkakataon na makakuha ng access sa pangangalaga na kailangan natin.