Pagbabayad sa isang Konteksto sa Pangangalagang Pangkalusugan

Ang pagbabalik ng bayad ay karaniwang nangangahulugang makatanggap ng pera sa pagbabayad para sa pera na iyong ginastos o isang gastusin na iyong naipon. Ito ay isang terminong ginamit sa iba't ibang paraan sa negosyo at personal na buhay, ngunit may ibang kahulugan sa pangangalagang pangkalusugan.

Ito ay mula sa Latin. muling (muli) sa (sa) bursa (pitaka) -putting pera pabalik sa iyong pitaka.

Marami sa atin ang pamilyar sa pagkuha ng bayad para sa mga gastusin.

Pumunta kami sa isang business trip at magbayad para sa aming hotel at pagkain kasama ang aming mga personal na pondo, pagkatapos ay isumite ang mga resibo sa accounting kapag bumalik kami upang mabayaran nila kami.

Pagbabayad sa Pangangalagang Pangkalusugan sa mga Duktor at mga Ospital

Ang mga tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan ay binabayaran ng mga nagbabayad ng seguro o gobyerno sa pamamagitan ng isang sistema ng pagbabayad. Nagbibigay ang mga ito ng mga serbisyong medikal sa isang pasyente at pagkatapos ay mag-file para sa pagbabayad para sa mga serbisyong iyon sa kompanya ng seguro o ahensiya ng gobyerno. Hindi ang pasyente na nagbabayad ng bulsa at nakakuha ng reimbursing, ito ay ang doktor na nagbibigay ng serbisyo at pagkatapos ay naghihintay ng pagbabayad.

Kung hilingin mo ang iyong doktor para sa isang iskedyul ng kanyang mga bayarin, makikita mo kung ano ang kadalasan niyang ibinabayad para sa kanyang mga serbisyo. Ngunit ang halagang iyon ay kadalasang mas mataas kaysa sa kung ano siya ay binabayaran ng isang kompanyang nagseseguro o Medicare . Kung tinatanggap ng iyong doktor ang iyong seguro para sa mga serbisyo, nangangahulugan ito na tinatanggap niya ang iskedyul ng pagbayad ng iyong nagbabayad.

Hindi niya inasahan na magbabayad ka ng higit pa para sa mga serbisyo maliban kung ipaalam niya sa iyo ang katotohanang iyon nang maaga. Ang pagsingil sa iyo para sa isang karagdagang halaga, maliban kung ikaw ay alam nang maaga, ay tinatawag na " balanse sa pagsingil " at labag sa batas.

Ang pagkakaiba sa pagitan ng nakasaad na rate para sa mga serbisyong medikal at kung ano ang binabayaran nila ng isang kompanyang nagseseguro o Medicare ay nagbibigay sa iyo ng kuwarto upang makipag-ayos kung hindi ka nakaseguro para sa medikal na pamamaraan na gusto mo.

Maaari kang maghanap ng isang pamamaraan sa pamamagitan ng CPT code upang makita kung magkano ang ibinabalik ng Medicare sa iyong doktor o ospital upang maisagawa ito. Ang isang pribadong kumpanya ng seguro ay makipag-ayos ng kanilang sariling mga iskedyul ng pag-iskedyul sa mga provider at mga ospital.

Kahit na may segurong pangkalusugan, maaaring magbayad ka ng co-pay para sa isang medikal na pamamaraan, o maaaring kailangan mong magbayad sa bulsa para sa mga pamamaraan na hindi saklaw ng iyong seguro.

Ang ilang mga doktor ay hindi kukuha ng mga pasyente na ang seguro o Medicare ay hindi nagbabayad nang sapat sa kanila. Maaari itong maging sanhi ng kakulangan ng mga provider sa ilang mga lugar at gawin itong mahirap na hanapin ang isang doktor na tatanggap ng iyong coverage.

Pag-aayos ng Pagbabalik sa Kalusugan (HRA)

Ang mga pagsasaayos ng reimbursement sa kalusugan (HRA) ay isang benepisyo sa kalusugan ng empleyado na inaalok ng ilang mga employer sa Estados Unidos. Sila ay nagbabayad ng mga empleyado para sa kanilang mga out-of-pocket medical expenses. Hindi ito ibinibigay bilang ang tanging benepisyo ngunit dapat na bahagi ng isang grupo ng plano sa segurong pangkalusugan. Ang isang HRA ay pinondohan ng employer at ang employer ay nakakakuha ng benepisyo sa buwis, habang ang empleyado ay hindi binubuwisan sa pera bilang kita. Ang isang HRA ay maaaring maging isang kalamangan kung ang planong pangkalusugan ay may mataas na deductible , na nagpapahintulot sa mga empleyado na muling ibayad para sa mga gastusin na kanilang natanggap bago maabot ang halaga na mababawas.