Mga Tip para sa Pagkuha ng iyong mga Account na may edad na Paid

Paggamit ng AR Report

Ang mga may edad na mga account ay mga natitirang account ng pasyente na higit sa 30 araw. Ang mga ulat na maaaring bayaran ay isang mahalagang tool sa pamamahala na sumusukat sa mga edad na account. Ang mga account na maaaring tanggapin , o AR, ang ulat ay dinisenyo upang pag-aralan ang pinansiyal na kalusugan ng tanggapan ng medikal. Gamit ang petsa ng paglabas ng account ng pasyente, ang ulat ng AR ay kinakalkula ang haba ng oras na kinakailangan para sa mga medikal na claim upang mabayaran.

Kapag ang ulat ng AR ay nagpapahiwatig na ang kita ay hindi nakolekta sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng discharge ng pasyente, ito ay isang babala sa pamamahala na may panganib sa pinansiyal na kalagayan ng medikal na opisina. Depende sa haba ng panahon ang claim ay nananatiling walang bayad, ang pangangasiwa ay kailangang gumawa ng mga kritikal na desisyon kung paano i-on ang mga account na ito mula sa isang hindi bayad na katayuan sa isang bayad na katayuan.

Ulat ng AR

Karamihan sa mga ulat ng AR ay naka-set up upang ipakita ang mga lumang claim sa sumusunod na paraan:

0 - 30 na araw: Ang mga claim sa seguro ay dapat na sisingilin sa loob ng 72 oras mula sa petsa ng paglabas. Ang mga claim na hindi nabayarang sa panahon na ito ay dapat na nakabinbin na pagbabayad o pagtanggi mula sa kompanya ng seguro. Ang ulat ng elektronikong pagsusumite ay dapat suriin araw-araw upang makita kung aling mga claim ang tinanggap at kung saan ay tinanggihan. Ang mga claim na tinanggihan ay dapat na masaliksik upang malaman kung bakit.

Ang mga pagwawasto ay dapat gawin agad upang maipasa muli ang claim.

Ang unang kontak sa mga nagbabayad ng seguro ay dapat ding gawin sa loob ng unang 30 araw. Ang pag-follow-up para sa elektronikong mga claim ay dapat gawin ng pitong araw pagkatapos matanggap ang claim at ang mga pag-claim ng papel ay dapat na follow-up pagkatapos ng 14 na araw.

31 - 60 na Araw: Ang mga claim na mananatiling walang bayad sa loob ng panahong ito ay may pinakamalaking pagkakataon na mabayaran.

Kinakailangan ang mga nagbabayad upang tumugon sa mga medikal na claim sa loob ng 30 araw mula sa pagtanggap sa mga ito. Sa panahong ito, kung ang claim ay hindi binayaran, ang nagbabayad ay kinakailangan upang tumugon sa claim sa ilang mga paraan. Karaniwan, makakatanggap ka ng dokumentasyon na may sumusunod na impormasyon:

Ang mga claim sa medisina ay natatangi sa mga account na maaaring tanggapin sa ibang mga industriya dahil sa napapanahong mga paghihigpit sa pag-file na itinakda ng mga nagbabayad ng seguro. Depende sa nagbabayad, ang medikal na opisina ay maaaring may kasing 30 araw hanggang sa isang taon upang mag-file ng claim sa nagbabayad. Ang window ng pagkakataon na ito ay nagdudulot ng peligro bilang mga araw na pumasa para sa claim na mabayaran sa lahat.

61 - 90 na Araw: Bagaman ang mga di-bayad na claim sa pagitan ng 31 - 60 na araw ay mas madali upang mangolekta, ang mga di-bayad na pag-angkin sa pagitan ng 61-90 araw ay dapat na prayoridad bilang isa. Ang mga claim na ito ay nasa panganib para sa pagiging hindi maikakaila. Ito ay isang kritikal na oras para sa mga medikal na tagabigay ng buwis upang matiyak na ang mga di-napatunayang claim ay isinampa upang matugunan ang napapanahong pag-file ng deadline o muling isumite ang mga claim.

Higit sa 90 Araw: Sa sandaling ang mga pag-angkin ay nanatiling walang bayad sa loob ng higit sa 90 araw, ang mga pagkakataon na nakolekta ang drop mula sa 95 - 98 porsiyento na nakolekta sa ilalim ng 75 porsiyento na nakukuha.

Ang mas mahabang paghahabol ay nananatiling walang bayad, mas mababa ang pagkakataon na mabayaran. Sa puntong ito sa ikot ng kita, mahalaga na kilalanin ang bawat claim batay sa kakayahang mabayaran.

Kung ang claim ay nakilala bilang hindi maikakaila, ito ay dapat isulat off upang maiwasan ang mahalagang oras mula sa ginugol na maaaring magamit sa pagkolekta mula sa mga koleksyon ng mga account. Sa mga claim na nakilala bilang nakukolektang, ang mga claim na sinisingil at tinanggihan ay dapat itama at muling ipapasa bilang isang naituwid na claim o dapat muling isampa bilang isang apela .