Opsyon sa Paggamot ng insomnia: Chronotherapy

Ang Pag-antala sa Mga Panahon ng Pagkakatulog ay Sumasaklaw sa Mga Problema sa Circadian Rhythm

Kung nagkakaproblema ka sa pagtulog sa iyong nais na oras ng pagtulog, isang karaniwang sintomas ng insomnya , anong papel ang maaaring magkaroon ng paggagamot na tinatawag na chronotherapy? Paano nagawa ang chronotherapy? Nasaan ang pinakamagaling na lugar upang sumailalim sa chronotherapy?

Upang sagutin ang mga tanong na ito, suriin natin ang isang sipi mula sa UpToDate - isang pinagkakatiwalaang electronic reference na medikal na ginagamit ng mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan at mga pasyente.

Pagkatapos, basahin para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung ano ang lahat ng ito para sa iyo.

"Ang chronotherapy ay ginagamit din sa mga taong may mga circadian rhythm sleep disorder. Sinasangkot ang sinasadya na maantala ang pagtulog ng dalawa hanggang tatlong oras sa mga sunud-sunod na araw hangga't maaari kang makatulog sa nais na oras ng pagtulog. Mahirap ito gawin sa bahay at kung minsan ay ginagawa sa isang setting ng ospital. Pagkatapos nito, dapat mong mahigpit na ipatupad ang iskedyul ng sleep-wake na ito. "

Ang chronotherapy ay isang kapaki-pakinabang na therapy para sa mga may kahirapan na nagsisimula pagtulog. Ang insomnya ay maaaring magkaroon ng maraming dahilan; minsan ito ay dahil sa isang problema sa tiyempo ng pagnanais para sa pagtulog. Maraming biological na proseso, kabilang ang mga pattern ng pagtulog, na sumusunod sa isang circadian rhythm . Ang mga problema sa ito ay maaaring humantong sa isa sa circadian rhythm sleep disorder , pinaka-karaniwang naantala o advanced sleep phase syndrome.

Bilang isang paraan upang i-reset ang tiyempo ng pagtulog, chronotherapy ay maaaring maging napaka-epektibo.

Tulad ng nabanggit sa itaas, ito ay nagsasangkot ng pagkaantala ng pagtulog sa pamamagitan ng ilang oras sa mga sunud-sunod na araw. Gayunman, kung ano ang hindi malinaw, ang pagkaantala na ito ay nagpapatuloy araw-araw, na may panahon ng pagtulog na gumagalaw sa paligid ng 24 na oras na orasan. Ito ay maaaring ilarawan sa pamamagitan ng isang halimbawa: Kung naantala mo ang sleep phase syndrome , maaari mong makita ang iyong sarili na nakatulog sa alas-3 ng umaga kung talagang gusto mong nasa kama sa pamamagitan ng 11 pm sa halip.

Maaari mong sundin ang sumusunod na iskedyul habang inaayos mo ang iyong tiyempo sa pagtulog na may chronotherapy:

Ang ganitong uri ng pamumuhay ay kailangang mahigpit, at kadalasan kinakailangan na gawin ang chronotherapy treatment sa isang kontroladong setting, tulad ng sa isang ospital. Sa ilang mga kaso maaaring kailanganin upang gumawa ng mga pagsasaayos sa mas maliit na agwat, pagsulong ng iyong oras ng pagtulog sa pamamagitan lamang ng isa hanggang dalawang oras. Ang mga bahagyang pagkakaiba-iba o lapses sa iskedyul ay mag-iiwan sa iyong pagbalik sa iyong mga lumang paraan. Sa sandaling maitatag ang bagong timing ng panahon ng pagtulog, dapat itong mahigpit na sundin.

> Pinagmulan:

> Bonnet, Michael et al . "Hindi paggamot sa insomya." UpToDate.