Nawala ang Seguro sa Kalusugan at Kailangan ng Bagong Saklaw: Ano ang Dapat Gawin

Naka-off ang? Diborsiyado? Inilipat? O ang iyong tagapag-empleyo ay bumaba lamang sa benepisyo sa seguro nito?

Kung ikaw ay kamakailan-lamang ay nalimutan, o nagpasya ang iyong tagapag-empleyo na ibalik ang halaga ng mga benepisyo sa pamamagitan ng hindi na pag-aalok ng segurong pangkalusugan, o kung kamakailan lamang ay diborsiyado mula sa asawa o kasosyo na nagtustos ng segurong pangkalusugan sa iyong pamilya, o marahil na lumipat ka masyadong malayo at nagkaroon na umalis sa iyong trabaho sa likod ...

Para sa anumang kadahilanan, kung wala ka pang seguro sa kalusugan, mayroong ilang mga hakbang at pagsasaalang-alang upang matulungan kang mapanatili ang seguro sa seguro, o makahanap ng bagong coverage, upang matiyak na ikaw at ang iyong pamilya ay nagpapanatili ng iyong proteksyon sa seguro.

Agarang mga Hakbang Kapag Nawawala ang Seguro sa Kalusugan

Tukuyin ang iyong mga Karagdagang Opsyon Pagkatapos ng Pagkawala ng Seguro sa Kalusugan

Insuring Your Future

Dahil lamang na iniwan ka ngayon ang naghahanap ng mga bagong pagpipilian ay hindi nangangahulugan na kailangan mong manirahan para sa substandard na seguro para sa natitirang bahagi ng iyong buhay sa seguro (na maaaring tumagal hanggang sa ikaw ay 65 kapag karapat-dapat ka sa Medicare ).

Isaalang-alang ang mga karagdagang opsyon na ito: