Cheat Sheet para sa Mga Medikal na Biller

Ang bawat gawain ng tanggapan ng medisina na responsable para sa pagsingil at mga koleksyon ng mga pagbabayad - mula sa sandaling ang isang pasyente ay naka-iskedyul para sa isang appointment hanggang sa natanggap ang pagbabayad ng oras mula sa kumpanya ng seguro - ay pantay mahalaga sa pag-maximize ng mga reimbursement ng seguro. Ang pagiging kumplikado ng medikal na pagsingil at ang mga kinakailangan ng iba't ibang mga kompanya ng seguro ay maaaring maging mahirap para sa isang medikal na opisina upang matagumpay na isumite at mangolekta ng mga medikal na pagbabayad.

Ang paglikha ng isang cheat sheet para sa iyong mga tauhan ng medikal na opisina ay makakatulong upang gawing mas madali ang pagsingil at pagkolekta ng mga pagbabayad.

Narito ang 7 mga item na isasama sa iyong medikal na tanggapan ng cheat sheet.

1 -

Mga Pagbabayad ng Seguro
Hero Images / Getty Images

Simulan ang iyong listahan sa pamamagitan ng pagkilala sa mga nagbabayad na kinontrata ng mga doktor o pasilidad. Dapat itong isama ang lahat ng impormasyon sa pakikipag-ugnay tulad ng mga claim address, website, at mga numero ng telepono ng impormasyon sa tagapagkaloob.

Huwag kalimutang isama ang:

2 -

Napapanahon na Pag-file
sturti / Getty Images

Magkaroon ng kamalayan sa napapanahong paghaharap ng mga deadline para sa bawat carrier ng seguro. Ipahiwatig ang bilang ng mga araw na ang isang tagapagkaloob ay kailangang mag-file ng isang claim pagkatapos matanggap ang mga serbisyo. Ang mga limitasyon sa oras ng pag-file ay tinukoy sa kasunduan ng tagapagkaloob.

Ang ilang mga halimbawa ng mga napapanahong paghaharap ng deadline ay ang:

3 -

Pagpapatunay at Mga Awtorisadong Bago
RichLegg / Getty Images

Ipahiwatig kung aling mga nagbabayad ng seguro ay nangangailangan ng naunang pahintulot at / o mga referral at para sa mga pamamaraan. Gayundin, isama ang proseso na ang bawat nagbabayad ay nasa lugar para sa pagkuha ng pahintulot at kung anong impormasyon ang kailangan nila upang iproseso ang pahintulot.

Higit pa

4 -

Dalas
Mark Harmel / Getty Images

Tukuyin ang dalas na pinapayagan para sa mga partikular na serbisyo o pamamaraan ng nagbabayad. Dapat itong isama ang bilang ng mga pamamaraan na pinapayagan at ang proseso para sa maraming pamamaraan ng pagsingil.

5 -

Pagsusumite ng Claim
Thomas Barwick / Getty Images

Ipahiwatig ang paraan at uri ng claim na kinakailangan upang isumite ang mga claim sa bawat nagbabayad ng seguro kabilang ang mga claim sa electronic, mga claim sa papel, mga pangalawang claim, at naitama na mga claim.

Karamihan sa mga payer ay nangangailangan ng mga elektronikong pagsusumite para sa parehong mga pangunahin at pangalawang mga claim na gumagamit ng tamang format para sa mga propesyonal o institutional claims .

6 -

Mga Kinakailangan sa Pagbabayad
sturti / Getty Images

Ang mga nagbabayad ng seguro ay kinakailangang magsumite ng pagbabayad sa loob ng isang partikular na time frame, karaniwang 30 araw. Tingnan ang kontrata ng iyong nagbabayad upang matukoy kung anong oras ang maaaring asahan mong makatanggap ng pagbabayad mula sa bawat nagbabayad para sa pagsunod sa katayuan sa pag-claim.

7 -

Mga apela
Hero Images / Getty Images

Kilalanin ang proseso ng mga apela na kinakailangan para sa bawat nagbabayad ng seguro. Ang bawat kompanya ng seguro ay may napapanahon na paghaharap ng deadline at kung minsan kapag ang mga claim ay hindi nalutas kaagad, maaari silang iwan sa mga account na maaaring tanggapin para sa matagal na hindi pagtupad upang gawin ang deadline ng paghaharap.

Kapag tapos na nang tama, ang mga sumasamo sa mga medikal na claim ay maaaring maging isang epektibong paraan upang malutas at makatanggap ng pagbabayad para sa mga claim na tinanggihan dahil sa mga dahilan maliban sa simpleng mga error sa pagpaparehistro.

Higit pa