Nakakaapekto sa COBRA ang iyong Obamacare Health Insurance Subsidy

Kayo ba ay karapat-dapat para sa pagpapatuloy ng segurong pangkalusugan ng COBRA dahil nawalan ka ng trabaho , pagdidiborsyo, bagong nabalo, o pag- iipon ng seguro sa kalusugan na nakabase sa trabaho ng isang magulang ? Ang mga kwalipikadong kaganapan na ito ay gumawa ka rin ng karapat-dapat para sa isang espesyal na panahon ng pagpapatala sa Obamacare health insurance exchange ng iyong estado.

Sa ilalim ng COBRA, babayaran mo ang buong presyo para sa iyong coverage sa iyong sarili, anuman ang iyong mga kalagayan.

Ngunit kung pumili ka ng plano sa palitan, maaari kang maging karapat-dapat para sa pinansiyal na tulong na sasakupin ang bahagi ng premium (at sa ilang mga kaso, bahagi ng mga gastos sa labas ng bulsa masyadong).

Pag-sign up para sa Obamacare Kung inaalok COBRA Health Insurance

Oo. Mayroon ka ng isang limitadong tagal ng panahon pagkatapos ng kwalipikadong kaganapan (nawawala ang iyong trabaho o nagbibinata, halimbawa) upang mag-sign up para sa COBRA. Ang kaganapan na nagdudulot sa iyo ng pagkawala ng access sa plano ng iyong tagapag-empleyo ay mag-trigger din ng isang oras na limitado na espesyal na panahon ng pagpapatala sa iyong health insurance exchange ng Affordable Care Act (o para sa isang plano na sumusunod sa ACA na inaalok sa labas ng palitan).

Mayroon kang 60-araw na window upang mag-sign up, hindi alintana kung pipiliin mong ipagpatuloy ang plano ng iyong employer na na-sponsor sa pamamagitan ng COBRA, o pumili ng bagong indibidwal na plano sa merkado sa palitan (o off-exchange, kahit na subsidyo ng ACA premium ay hindi magagamit sa labas ng palitan).

Sa mga unang araw ng Obamacare, ang panuntunan ay na kung nagpasyang sumali ka sa COBRA, ang iyong espesyal na panahon ng pagpapatala para sa indibidwal na merkado ay magtatapos sa puntong iyon, hindi alintana kung gaano karaming ng iyong 60 araw ang lumipas. Halimbawa, kung ang iyong coverage sa trabaho ay natapos sa Hunyo 30 at inihalal mo noong Hulyo 15 upang ipagpatuloy ito sa COBRA, tinalikuran mo ang huling 45 araw ng espesyal na panahon ng pagpapatala na mayroon ka para sa pagpili ng isang indibidwal na plano sa merkado.

Ngunit nagbago ito sa huling bahagi ng 2016. Napagtanto ng HHS na ang ilang mga tao ay nag-sign up para sa COBRA sa panahon ng kanilang mga interbyu sa exit kapag iniwan nila ang kanilang mga trabaho at ginagawa ito nang walang lubos na pag-unawa sa kung paano ang mga indibidwal na mga pagpipilian sa merkado at mga presyo kumpara sa pagpapanatili ng plano na inisponsor ng tagapag-empleyo may COBRA. Kaya nagbago ang mga alituntunin upang payagan ang mga tao na magkaroon ng kanilang buong 60-araw na espesyal na mga panahon ng pagpapatala para sa indibidwal na merkado, hindi alintana kung tinanggap nila ang COBRA o hindi .

Ang 60-araw na window ng pagpapatala para sa indibidwal na saklaw ng merkado (ibig sabihin, ang uri na binibili mo sa sarili mo, kadalasan sa pamamagitan ng mga palitan ng Obamacare, ngunit direkta rin mula sa mga tagaseguro) ay nagsisimula sa araw na natapos ang pagsakop sa iyong tagapag-empleyo-o natapos na kung mayroon kang Hindi tinanggap ang COBRA.

Kahit na humiling ka ng COBRA maaga sa window na iyon, mayroon ka pa ring buong 60 araw upang magpasyang sumali sa isang indibidwal na plano sa merkado. Ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang lalo na kapag nakikita ng mga tao ang kanilang sarili sa isang sitwasyon kung saan ang plano ng kanilang pinagtatrabahuhan ay nagtatapos sa gitna ng isang buwan at sila ay nasa gitna ng medikal na paggamot. Sa kasong iyon, ang pinakamaagang posibleng epektibong petsa para sa isang indibidwal na plano sa pamilihan na binili sa palitan ay ang una sa susunod na buwan.

Ngunit ang COBRA ay maaaring gamitin upang masakop ang natitira sa buwan na ang plano ng na-sponsor na tagapag-empleyo ay maaaring natapos, at ang tao ay maaaring pagkatapos ay lumipat sa isang indibidwal na plano sa pamilihan kung ito ay nagpapakita ng isang mas mahusay na halaga.

Kapag nagtatapos ang 60-araw na window, wala ka nang pagpipilian upang pumili ng COBRA kung wala ka na, at wala ka nang pagpipilian upang pumili ng isang indibidwal na plano sa merkado kung ikaw ay nag-opt para sa una para sa COBRA sa halip (mayroon ka isang pagkakataon upang lumipat sa isang indibidwal na plano sa merkado sa panahon ng susunod na bukas na panahon ng pagpapatala , na nangyayari taun-taon sa bawat pagkahulog, ngunit ang pagpipilian upang piliin ang COBRA ay mawala sa kabuuan kapag ang unang window ay nagtatapos).

Kaya mahalaga na pumili nang matalino, dahil ikaw ay nakakulong sa iyong napili para sa hindi bababa sa isang sandali pagkatapos. Ngunit ang nakakarelaks na panuntunan para sa mga espesyal na panahon ng pagpapatala sa indibidwal na merkado (kapag mayroon ka ring access sa COBRA) ay nangangahulugan na maaari mong gawin ang iyong oras at potensyal na baguhin ang iyong isip, hangga't ginagawa mo ito sa loob ng 60 araw.

Maaari ba akong Kumuha ng Tulong sa Obamacare upang Makakatulong Magbayad para sa COBRA?

Hindi. Ang parehong subsidy ng segurong pangkalusugan ng kredito sa premium tax at ang subsidy sa pamamahagi ng gastos na magagamit sa Marketplace ay magagamit lamang sa mga planong pangkalusugan na binili sa Marketplace . Kung bumili ka ng segurong pangkalusugan sa Marketplace, kung ito ay coverage ng COBRA continuation o iba pang pribadong segurong pangkalusugan, hindi mo maaaring gamitin ang isang subsidyong Obamacare upang bayaran ang gastos.

Gumawa ba Ako ng isang Alok ng Insurance ng COBRA Hindi Karapat-dapat para sa isang Subsidy sa Obamacare?

Hindi. Ang pagbibigay lamang ng COBRA ay hindi nakakaapekto sa iyong kakayahan na maging karapat-dapat para sa isang subsidyong Obamacare. Ngunit, upang samantalahin ang tulong na salapi, kakailanganin mong alisin ang iyong COBRA coverage at magpatala sa isang plano sa Obamacare sa pamamagitan ng health insurance exchange sa loob ng iyong 60-araw na espesyal na panahon ng pagpapatala. Kailangan mo ring matugunan ang kita at iba pang mga kinakailangan upang maging kuwalipikado para sa isang tulong na salapi.

Kung Mawawala o Kanselahin Ko ang Coverage ng COBRA, Maaari pa ba akong Makakuha ng Obisacare Subsidy?

Siguro. Ang pagkawala o pagkansela ng iyong COBRA ay hindi tunay na pag-disqualify sa iyo sa pagkuha ng isang subsidyong Obamacare, ngunit maaari itong makaapekto sa iyong pagiging karapat-dapat para sa isang plano ng Obamacare. Dahil maaari mo lamang gamitin ang tulong na salapi sa isang plano ng Obamacare, ang pagiging kwalipikado para sa subsidy ay hindi makakatulong sa iyo kung hindi ka karapat-dapat na mag-sign up para sa isang planong pangkalusugan ng Obamacare.

Kung nawala mo ang iyong health insurance COBRA dahil ang iyong pagiging karapat-dapat sa panahon ng pagiging karapat-dapat ng COBRA ay nag-expire na ng 18-36 na buwan, ikaw ay karapat-dapat para sa isang 60-araw na espesyal na panahon ng pagpapatala sa Marketplace (katulad ng panahon ng pagiging karapat-dapat na inilapat noong una kang karapat-dapat para sa COBRA ). Maaari kang magpatala sa isang plano sa Marketplace at mag-aplay para sa isang tulong na salapi sa panahon ng espesyal na panahon ng pagpapatala.

Kung boluntaryong nakansela ang iyong COBRA coverage o nawala mo ito dahil hindi mo binabayaran ang iyong mga premium , hindi ka karapat-dapat para sa espesyal na pagpapatala sa Marketplace. Kailangan mong maghintay hanggang sa susunod na bukas na panahon ng pagpapatala upang mag-sign up para sa isang plano ng Obamacare. Sa panahon ng bukas na panahon ng pagpapatala, maaari ka ring mag-aplay para sa subsidy ng seguro sa seguro sa seguro sa premium na buwis para sa mga may kita na mas mababa sa 400% ng antas ng pederal na kahirapan at ang subsidy sa paghahati ng gastos para sa mga may mas mababa sa 250% ng FPL.

Ano ang gagawin ko?

Kapag una kang maging karapat-dapat para sa COBRA, maingat na tumingin sa iyong sitwasyon sa pananalapi at mag-research kung magkano ang iyong mga premium na COBRA . Tanungin ang iyong sarili kung makagagawa ka ng mga premium ng COBRA na binigyan ng pagbabago sa iyong sitwasyong pinansyal na dulot ng iyong kwalipikadong kaganapan.

Susunod, alamin kung ikaw ay kwalipikado para sa tulong na nagbabayad para sa segurong pangkalusugan na iyong binili sa Marketplace. Kung ikaw ay karapat-dapat para sa isang tulong na salapi, gaano kalaki ang plano ng Obamacare na katulad ng iyong kasalukuyang gastos sa pagsakop pagkatapos ng tulong na salapi?

Ihambing ang iyong gastos para sa subsidized na saklaw ng Obamacare sa iyong gastos para sa COBRA continuation coverage. Ang factor sa iyong antas ng ginhawa sa iyong kasalukuyang planong pangkalusugan laban sa pagbabago ng mga planong pangkalusugan, at ibatay ang iyong desisyon sa mga salik na iyon.

Pinagmulan:

HealthCare.gov. Coverage COBRA at Marketplace.

> HealthCare.gov. Glossary: > Espesyal na Panahon ng Enrollment

Kaiser Family Foundation. Mga Bahagi ng Kalusugan ng Reporma Tag: COBRA

Kagawaran ng Paggawa ng Estados Unidos, Mga Empleyado ng Seguridad sa Empleyado ng Empleyado. Mga Madalas Itanong Tungkol sa COBRA Pagpapatuloy sa Saklaw ng Kalusugan.