Kung Paano Pinipigilan ng mga Health Care Provider ang Adverse Selection

Ang masamang Seleksyon sa segurong pangkalusugan ay nangyayari kapag ang mga taong may sakit, o ang mga nagpakita ng mas mataas na panganib sa tagaseguro, bumili ng segurong pangkalusugan habang ang mga malusog na tao ay hindi bumili ito. Maaaring mangyari rin ang masamang pagpili kung ang mga taong may sakit ay bumili ng mas maraming health insurance o mas malusog na mga plano sa kalusugan habang ang mga malusog na tao ay bumili ng mas kaunting coverage.

Ang masamang pagpili ay naglalagay ng seguro sa mas mataas na peligro ng pagkawala ng pera sa pamamagitan ng mga paghahabol kaysa sa hinulaang ito.

Kung ang masamang pagpili ay pinahihintulutan na magpatuloy sa pag-check, ang mga kompanya ng seguro sa kalusugan ay magiging hindi kapaki-pakinabang at sa kalaunan ay mawawala sa negosyo.

Paano Gumagana ang Adverse Selection

Narito ang isang napakahusay na halimbawa. Sabihin nating ang isang kompanya ng segurong pangkalusugan ay nagbebenta ng isang miyembro ng planong pangkalusugan para sa $ 500 bawat buwan. Ang malusog na 20 taong gulang na lalaki ay maaaring tumingin sa buwanang premium na iyon at sa tingin, "Mahirap, kung mananatili akong walang seguro , malamang na hindi ako gumastos ng $ 500 sa buong taon sa pangangalagang pangkalusugan. Hindi ko pag-aaksaya ang aking pera sa $ 500 na buwanang premium kapag ang pagkakataon na kailangan ko ng operasyon o isang mahal na pamamaraan sa pangangalagang pangkalusugan ay napakaliit. "

Samantala, ang isang 64-taong-gulang na diabetic na may sakit sa puso ay malamang na tumingin sa $ 500 na buwanang premium at sa tingin, "Wow, para sa $ 500 bawat buwan, ang kompanyang ito ng segurong pangkalusugan ay magbabayad ng bulk ng aking mga bill sa pangangalagang pangkalusugan para sa taon ! Kahit na matapos ang pagbabayad ng deductible , ang seguro na ito ay isang mahusay na pakikitungo.

Binibili ko ito! "

Ang masamang pagpili na ito ay nagreresulta sa pagiging kasapi ng planong pangkalusugan na binubuo ng mga taong may mga problema sa kalusugan na nag-iisip na maaaring gumastos sila ng higit sa $ 500 bawat buwan kung kailangan nilang bayaran ang kanilang sariling mga singil sa pangangalaga sa kalusugan. Dahil ang plano sa kalusugan ay umaabot lamang sa $ 500 bawat buwan bawat miyembro ngunit nagbabayad ng higit sa $ 500 bawat buwan bawat kasapi sa mga claim, ang plano sa kalusugan ay mawawala ang pera.

Kung ang kompanya ng segurong pangkalusugan ay hindi gumawa ng isang bagay upang maiwasan ang masamang pagpili na ito, sa kalaunan ay mawawalan ito ng labis na pera na hindi nito magagawang patuloy na magbayad ng mga claim.

Kung Paano Pinipigilan ng Mga Plano sa Kalusugan ang Salungat na Pinili

Mayroong maraming mga paraan na maaaring maiwasan o maiiwasan ng mga kompanya ng segurong pangkalusugan ang masamang pagpili. Gayunpaman, pinipigilan ng mga regulasyon ng pamahalaan ang mga tagaseguro sa kalusugan mula sa paggamit ng ilan sa mga pamamaraan na ito at nililimitahan ang paggamit ng iba pang mga pamamaraan.

Sa isang unregulated na merkado ng segurong pangkalusugan, ang mga kompanya ng segurong pangkalusugan ay gagamit ng underwriting upang subukan upang maiwasan ang masamang pagpili. Sa panahon ng proseso ng underwriting, sinuri ng underwriter ang kasaysayan ng medikal na aplikante, demograpiko, mga naunang claim, at mga pagpipilian sa pamumuhay. Sinusubukan nito na matukoy ang panganib na makakasama ng seguro sa insuring ang taong nag-aaplay para sa isang patakaran sa seguro sa kalusugan.

Ang insurer ay maaaring magpasiya na hindi magbenta ng segurong pangkalusugan sa isang tao na may posibilidad na labis na isang panganib o upang singilin ang isang mas mataas na panganib na mas mataas na premium kaysa sa singil sa isang tao na malamang na magkaroon ng mas kaunting mga claim. Karagdagan pa, maaaring limitahan ng isang kompanya ng segurong pangkalusugan ang panganib nito sa pamamagitan ng paglalagay ng isang taunang o limitasyon sa buhay sa halaga ng saklaw na ibinibigay nito sa isang tao, sa pamamagitan ng pagbubukod ng mga umiiral nang kondisyon mula sa pagkakasakop, o pagbubukod ng ilang uri ng mga mamahaling produkto o serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan mula sa pagsakop.

Sa Estados Unidos, ang mga kompanya ng segurong pangkalusugan ay hindi pinapayagan na gamitin ang karamihan sa mga pamamaraan na ito. Ang Affordable Care Act

Kahit na napawi ng Abot-kayang Pangangalaga Act ang marami sa mga tool na nagtataglay ng mga health insurer na ginagamit upang maiwasan ang masamang pagpili, nagtatag ito ng iba pang paraan upang makatulong na maiwasan ang hindi napalampas na masamang pagpili.

Pinagmulan:

Adverse Selection Issues at Health Insurance Exchanges Sa ilalim ng Affordable Care Act . National Association of Insurance Commissioners.

Paano Itinatakda ng Mga Plano sa Marketplace ang Mga Premyo sa Segurong Pangkalusugan. HealthCare.gov